Productbeschrijving Trace

       Powered by PROGRESS

 

 


1.                              Trace

1.1                           Trace, het nieuwe leerlingvolgsysteem

1.                                   Trace is een programma waarmee u in staat bent relevante gegevens betreffende leerlingen te registreren. Tevens biedt het de mogelijkheid resultaten te beheren en te volgen. Trace is ontwikkeld voor BVE instellingen en is toegesneden op de huidige en toekomstige regelgeving vanuit het ministerie van OC&W (de WEB). Trace is ontwikkeld in samenwerking met het toenmalige IJmond College nu Nova College Maritiem Instituut, waar dit systeem al geruime tijd operationeel is.

1.2                           Modulaire onderwijsstructuur

2.                                   Binnen Trace zijn op een efficiënte wijze onderwijspaden vast te leggen. De deelkwalificaties (certificaten) zijn eenvoudig te definiëren, met daarin uiteraard de onderliggende structuren (onderwijseenheden en toetsen). Uit deze deelkwalificaties worden de kwalificaties samengesteld en vervolgens aan de leerlingen gekoppeld. Indien de opleiding bij de nieuwe instroom wijzigt, kunt u eenvoudig de bestaande structuur kopiëren om deze vervolgens aan te passen en aan de nieuwe instroom koppelen. Aan iedere leerling zijn extra kwalificaties te koppelen. Zo bent u in staat om individuele leerwegen aan te bieden.

 

 

Kwalificatie

 

 

Deelkwalificatie

 

Deelkwalificatie

 

 

OE (onderwijseenheid)

 

 

OE

 

OE

 

OE

Toets / Examen

Toets / Examen

Toets / Examen

Toets / Examen

Toets / Examen

Toets / Examen

Toets / Examen

Toets / Examen

Toets / Examen

Toets / Examen

 

Figuur 1: schema modulaire opzet BVE onderwijs (vereenvoudigd)

 

1.3                           Trace, als leerlingadministratie

3.                                   Trace biedt de mogelijkheid om uw leerlingadministratie over te nemen. Binnen Trace zijn niet alleen de NAW gegevens te registreren, maar ook gegevens over de vooropleiding en bijvoorbeeld een sofi-nummer. Per leerling beschikt u over een vrij veld waar u geheel naar eigen inzicht gegevens kunt invoeren.

1.4                           Trace, overzichten op maat

4.                                   Met de bijgeleverde rapportgenerator (Progress Report Builder) bent u in staat om overzichten te definiëren. Enkele voorbeelden:

·            Overzichten voor leerlingen

·            Overzichten voor het ministerie van OC&W

·            Aanmeldingsformulieren voor externe instanties (externe legitimering)

·            Programma van toetsing en afsluiting

·            Overzichten ten behoeve van overzichtvergaderingen

1.5                           ROC vorming

5.                                   De vorming van Regionale Opleiding Centra heeft gevolgen voor de studentenadministratie. Trace kan daarom zowel centraal als decentraal, d.m.v. Cliënt/Server technologie worden beheerd. QUARAS software bv kan u ook op het gebied van datacommunicatie van deskundig advies voorzien.

1.6                           Trace, gebruikersvriendelijk en overzichtelijk

6.                                   Trace is volledig Windows georiënteerd. Door de logische opzet van Trace bent u snel in staat optimaal gebruik te maken van de uitgebreide functionaliteit.

1.7                           Trace en uw huidige administratie

7.                                   Trace is in staat om gegevens van de huidige leerlingenadministratie te importeren. Dit biedt de mogelijkheid om Trace op korte termijn en op een efficiënte wijze te implementeren.

1.8                           Trace en uw financiële administratie

8.                                   Trace biedt de mogelijkheid om financiële gegevens in te voeren, te veranderen en te verwerken. Gegevens tussen Trace en EXACT™ kunnen probleemloos uitgewisseld worden.

1.9                           Trace, een standaardpakket met maatwerk opties

9.                                   Trace is geschreven in de vierde generatie taal PROGRESS. Deze krachtige omgeving maakt het mogelijk om Trace binnen korte tijd eventueel van extra functionaliteit te voorzien.

1.10                      Installatie

10.                                 Trace is geschreven voor gebruik op een PC netwerk systeem of een grafische UNIX omgeving. Deskundige medewerkers van QUARAS software bv staan garant voor een probleemloze installatie op locatie.

1.11                      Implementatie

11.                                 De implementatie van Trace wordt door deskundige medewerkers van QUARAS software bv begeleid. Wij stellen in overleg met u een projectplan op waarin diverse factoren als automatisering, organisatie en management naar voren komen.

1.12                      Opleiding

12.                                 QUARAS software bv verzorgt opleidingen op diverse niveaus; voor systeembeheerders, coördinatoren en docenten. Deze opleidingen kunnen ook op locatie worden verzorgd.

1.13                      Begeleiding

13.                                 QUARAS software bv biedt niet alleen tijdens de startfase begeleiding, te allen tijde kunt u een beroep doen op onze expertise. Door het supportcontract stellen wij de laatste updates van Trace tot uw beschikking. Een brede acceptatie van een nieuw systeem is voor het slagen van groot belang. Wij hechten dan ook veel waarde aan de organisatorische aspecten van de implementatie en de scholing van de betrokkenen.

1.14                      Opzet van Trace

14.                                 U kunt binnen Trace aan gebruikers diverse rechten verlenen. Deze rechten kunnen alleen worden verleend door de systeembeheerder (inloggen als supervisor). Binnen Trace is op een eenvoudige wijze aan te geven wie er toegang heeft tot welke informatie en welke handelingen (zijnde: wijzigen, toevoegen, verwijderen) door de betreffende gebruiker mogen worden uitgevoerd.

15.                                 De basis van de onderwijsstructuur wordt gevormd door de deelkwalificaties. Door een aantal deelkwalificaties te koppelen vormt u een kwalificatie.

16.                                 De leerlingadministratie kan desgewenst worden geïmporteerd vanuit uw huidige administratie, ook nOISe. U kunt nieuwe leerlingen toevoegen of bestaande gegevens wijzigen.

17.                                 Trace biedt de mogelijkheid om automatisch alle leerlingen te selecteren die in aanmerking komen voor een toets/examen. Onmiddellijk nadat de resultaten zijn ingevoerd worden deze doorgerekend. Vervolgens worden de ingevoerde cijfers op de printer of beeldscherm afgedrukt. 

18.                                 U kunt op een eenvoudige manier aan een gemaakte selectie van leerlingen een vrijstelling of voldoende verlenen. Dit is bijvoorbeeld zinvol voor instroom van HAVO kandidaten.

19.                                 Van afwezige deelnemers kunt u (achteraf) registreren of het afwezig zijn al dan niet geoorloofd was.  Dit heeft consequenties voor de inhaalmogelijkheden.

20.                                 Trace genereert overzichten waarin alle relevante informatie op een prettige en leesbare wijze wordt weergegeven. Deze overzichten zijn op ieder gewenst tijdstip uit te draaien en geven een actueel beeld.

21.                                 Voor de rapportage kan worden geput uit de complete database. De gegevens kunnen door middel van het bijgeleverde rapport generator (Report Builder), in iedere gewenste lay-out worden gepresenteerd.

22.                                 Trace houdt aan de hand van de SBU’s (Studie Belasting Uren) de vorderingen van de individuele leerling bij. De resultaten worden procentueel weergegeven en dienen als leidraad voor de vorderingen. Deze percentages (SPC: Studie Prestatie Cijfer) hebben niet alleen betrekking op het lopende studiejaar maar ook op de totale kwalificatie.

23.                                 Het Studie Prestatie Cijfer geeft kwantitatief en kwalitatief de resultaten weer. Op deze wijze ziet u in één oogopslag de vordering van de leerling.

24.                                 De actuele gegevens kunnen worden gebruikt om leerlingen bij te sturen en te motiveren. Met deze informatie kunt u de kwaliteit en het rendement van uw instituut aanzienlijk verhogen.

25.                                 U bent tevens in staat om de resultaatgegevens op ieder gewenst formaat aan te leveren aan externe instanties, zoals bijvoorbeeld het ministerie van OC&W.

26.                                 Daarnaast is er de mogelijkheid om leerlingen als debiteur  aan te maken (voor export naar Exact™) en zo facturen op hun naam/nummer te genereren naar aanleiding van de kosten die gemaakt worden tijdens het volgen van de opleiding. Overzichten van deze financiële data van leerlingen/debiteuren zijn ook eenvoudig opvraagbaar.

27.                                 Bovendien kunnen de gegevens van "derden" zoals ouders/verzorgers of werkgevers van leerlingen in een leer- of stagebedrijf worden ingevoerd, bewaard en, wat de financiële data betreft, worden uitgevoerd naar Exact™.

28.                                 Momenteel is een nieuwe module in ontwikkeling. Hiermee kunnen leerlingen zelfstandig Trace raadplegen voor wat betreft de resultaten, tevens wordt in Trace het programma van toetsing en afsluiting opgenomen.

1.15                      Waarom Trace?

·            Trace wordt geleverd door QUARAS software bv, een betrouwbare en professionele partner.

·            Trace is specifiek geschreven voor het MBO/BVE onderwijs.

·            Trace is een gebruikersvriendelijk pakket.

·            Trace werkt uiterst flexibel en efficiënt.

·            Trace vormt het fundament voor de studieprestatie.

·            Trace draagt bij aan het rendement van de instelling.

·            Trace is op korte termijn ook bij uw instelling te implementeren.

·            Trace is een verantwoorde investering, nu en in de toekomst.


1.16                      Prijzen Trace

29.                                  

Trace licentie

Euro

Basislicentie

2.700,00

Toeslag per leerling (op basis van de jaarlijkse opgave aan ministerie van OC&W)

2,00

 

 

Multi-user licentie toeslag per staffel van 5 gelijktijdige gebruikers

810,00

30.                                 De prijs van het supportcontract bedraagt 18% van de licentiewaarde voor de periode van een jaar.


2.                              Powered by Progress

31.                                 Trace is ontwikkeld met behulp van Progress en maakt gebruik van het relationele database management systeem van Progress.

32.                                 Progress Software levert relationele database management systemen en software tools en is actief in ruim 100 landen. Onder Progress producten bevinden zich applicatie servers, databases, ontwikkeltools, en applicatie management producten voor internet/WEB, extranet en intranet toepassingen.

·            Progress bestaat sinds 1984 en heeft altijd bij het uitbrengen van nieuwe producten en/of versies de zogenaamde 'backwards compatibility' regel toegepast. Dit betekende dat de met Progress ontwikkelde applicaties altijd naar een nieuwere Progress versie omgezet konden worden zonder herschrijven van code. Dit geldt nu ook nog steeds en het is daarmee een garantie voor continuïteit voor de met Progress ontwikkelde software.

·            Progress ondersteunt alle gangbare platformen. (Windows 95/98/NT, Unix, AS/400, DB2, Novell e.v.a.).

·            Progress is schaalbaar van één tot 10.000 gelijktijdige gebruikers met een op dit moment maximale database omvang van 16 petabyte. (= 16 miljoen gigabyte).

·            Progress is 'fouttolerant'. Uitval van apparatuur vormt geen gevaar voor data-integriteit.

·            Progress voorziet o.a. door uitgebreide beheerstools, zoals on-line back-ups, in een hoge graad van beschikbaarheid (24 x 7).

·            Progress is een open database omgeving. Via ODBC/JDBC of diverse 'native' koppelingen o.a. voor Oracle, zijn gegevens uitwisselbaar.

·            Progress werkt volgens een geavanceerd cliënt/server principe. Dit zorgt voor een minimale belasting van het netwerk verkeer en uitstekende prestaties ongeacht de database omvang. Ook bij lage snelheid verbindingen, bijvoorbeeld via modem 56K of ISDN-64, kan uitstekend on-line gewerkt worden zonder noodzaak van extra software zoals PCanywhere, Citrix Win/MetaFrame of TerminalServer.

2.1                           Prijzen Progress

33.                                  

Progress licentie

Euro

versie voor één gebruiker

290,00

 

 

versie voor 5 gebruikers

2.000,00

 

 

versie voor 10 gebruikers

4.400,00

 

 

versie voor 30 gebruikers

13.200,00

 

 

report-builder (om zelf rapportages te bouwen)

480,00

34.                                 De prijs van het supportcontract bedraagt 18% van de licentiewaarde voor de periode van een jaar.


3.                              Dienstverlening

3.1                           Implementatie

35.                                 QUARAS verzorgt voor u de installatie van Trace en Progress op de server, op werkstations en op laptops en/of stand-alone/thuiswerk Pc’s.

Kosten installatie

Euro

Per server

355,00

Per werkstation

45,00

Per laptop of stand-alone/thuiswerk pc

177,50

36.                                 Daar Trace op vele verschillende manieren kan worden ingericht en ingezet, verdient het sterk de aanbeveling een implementatieplan op te stellen. Aan de hand van dit plan zullen stapsgewijs de door u gewenste onderdelen samen met u worden ingericht en geactiveerd, geheel volgens de vastgelegde specifieke wensen en eisen.

Kosten implementatieplan

Euro

Opstellen implementatieplan

460,00

37.                                 Import van huidige bestanden. Afhankelijk van de toegankelijkheid van de huidige bestanden kan een procedure geschreven worden. Deze import is niet beperkt tot alleen de leerling gegevens maar kan ook gerelateerde gegevens bevatten. De werkzaamheden worden vooraf eerst geïnventariseerd en begroot. Na goedkeuring wordt de procedure geprogrammeerd.

Kosten import huidige relatiebestanden

Euro

Inventarisatie en opstellen begroting

177,50

3.2                           Trainingen

38.                                 Om (toekomstige) gebruikers van Trace optimaal te kunnen laten werken met Trace, zijn er diverse trainingstrajecten samengesteld. Deze trainingen zijn ingedeeld aansluitend op de verschillende niveaus van gebruik. We onderscheiden hierin de docenten-, coördinatoren- en applicatiebeheertrainingen.

Kosten trainingen

Euro

prijs per dagdeel voor een groep van maximaal zes personen, inclusief cursusmateriaal

620,00


4.                              Maatwerk

39.                                 Ondanks de uitgebreide functionaliteit, die reeds beschikbaar is in de standaard software, kan het voorkomen dat u een specifieke functionaliteit wenst die nog niet geïmplementeerd is. Hiervoor kan dan een maatwerk module worden ontwikkeld. De kosten en tijdsduur kunnen na een inventarisatie van wensen en eisen nauwkeurig worden begroot. Na goedkeuring zal volgens een standaard projectplan uw maatwerk worden geïmplementeerd in Trace.